Śledź nas na:Teorie naukowe w badaniach porównawczych.

To właśnie teorie ustala (kreuje) przedmiot badań. Zaletą poprawności teorii jest to, iż określa ona jakie pytania można stawiać w badaniach naukowych, jakie pytania mają sens, co wynika z uzyskiwanych odpowiedzi. Musi ona być cały czas poddawana empirycznym próbom które prowadzą do jej odrzucenia lub ograniczanie zakresu jej stosowności. Nie dysponujemy dzisiaj, iż pewnie nie będziemy dysponować w najbliższym czasie teorią jednego rodzaju. Należy raczej mówić, że istnieje wiele teorii w różnym zakresie stosowania i, że wiele jeszcze takich teorii powstanie w przyszłości. Komparatystyka zajmuje te zjawiska ped., których kształt określony jest w znacznym stopniu przez specjalne dla danego kraju, regionu czy epoki historycznej lub warunki społeczno-kulturalne.

W celu wprowadzenie bad. porów. musimy uwzględnić pewne zmienne np. zmienne określające cechy danej kultury i społ. organizacje tj. charakter narodowy, ustrój polit., dominujące typy więzi między ludźmi zmienne dotyczące organizacji wych. publicznego tj. ustrój. szkolny, typy placówek wych, metody selekcji szkolnej czy prog. nauczania. Zmienne 1-go rodzaju są z natury traktowane przez badania porównawcze jako niezależne. Inaczej przedstawia się ze zmiennymi określającymi organizacje wych. publicznego. Mogą one być traktowane jako zależne jak i niezależne. Zależy od typu badań. Jeśli chcemy ustalić związek organizacji społ. i systemów kształcenia danego kraju z organizacjami wych. publicznego, zmienne dotyczą organizacji wych. pub. traktowane jako zależne. Jeżeli jednak interesuje nas ustalenie wpływu organizacji oświaty na pewne zmiany zachodzące w wych. np. poziomie osiągnięć szkolnych to zmienne te są traktowane jako niezależne. Istnieje więc potrzeba podejmowania nie oświatowych badań porównawczych. Chodzi o studia, które interesują się ustaleniem zwitków między pewnymi cechami społ. a indywidualnymi cechami.

Cechą każdej poprawniej teorii jest to, że upraszcza ona obraz rzeczywistości i cała gama możliwych zjawisk. Badacz musi każdorazowo podać decyzję jaki aspekt rzeczywistości skłonny jest uczynić przedmiotem swego badania, a przede wszystkim to teoria jego wyrazami.

Konstruowanie przedmiotu badań stwarza nadzieje na rozwiązanie kilku trudnych problemów nękających tę dyscyplinę. Jednym z nich jest dobór kroków do badań. Utrzymywanie się przekonania, że nie wszystkie kraje można porównać z równym powodzeniem, nie nadawały się do tego jakieś kraje szczególnie silnie różniące się. W takich przypadkach ped. porów. może ustalić ograniczenie związane z rokiem, semestr. co jakiego odnosi się Głowna teoria. Teoria nie zakłada, że wszystkie badania przyp. są podobne a jedyne to, że dają się one porównać dzięki stwierdzeniu pewnych wspólnych wymogów. W tym wypadku niezbędna jest znajomość społ-kult. kontekstów badanych krajów.Zobacz także