Śledź nas na:Teoria a praktyka pedagogiczna: szanse i bariery

Obok prognozowania tj. naukowych przewidywań w tendencjach rozwojowych i alternatywnych istnieje konieczność programowania tj. opowiedzenie się za określonym kierunkiem rozwoju rzeczywistości oświatowo-wychowawczej. Potrzebna jest akcja i program, który nie może być tylko dziełem administracji ale wynikiem dialogu, negocjacji, pracy. Punktem wyjścia takiego programu mogą być także opracowania PAN. Polska w XXI w. tajniki badań edukacyjnych oraz doświadczenia innych krajów. System edukacji powinien być poddany stałemu prawu adaptacji i modernizacji a obecnie także głębszym przemianom o charakterze nowatorskim.

Politykę edukacyjną powinny cechować:

  • kompleksowość
  • perspektywiczność
  • nowatorstwo i realizm
  • samorządność i współpraca różnych podmiotów edukacji
  • ofensywa w promowaniu wyników badań oraz eksperymentów

Rozdźwięk między szkołą a zmianami ustrojowymi i potrzebami wspólnego życia jest ciągle zbyt duży. Postęp pedagogiczny nie odbywa się bez walki zarówno w stadium tworzenia innowacji, ich przepływu, jak przede wszystkim w stadium przyswajania, wypróbowania i wprowadzenie do praktyki.Zobacz także